Philips | NXP

Ontwerp en productie interne communicatiemiddelen, w.o.:

grafische uitingen en inrichtingselementen t.b.v. motivatie en instructie – campagne- en presentatiemateriaal t.b.v. kwaliteitsverbetering – campne- en informatiemateriaal OR – uitnodigingen – jubileumboek

Speciale verpakking en kaft jubileumboek Philips Nijmegen – (h)erkennen: conceptontwikkeling, opmaak, beeldredactie en productie

Campagnemateriaal OR-verkiezingen NXP: tweetalig